Unified Communications Manager

Privacy statement

Use of information
The functioning of this product depends on the data connection of your smart phone, therefore we do not guarantee its working in emergency situations. For emergency situations make sure you have alternatives. We will not sell nor rent in any way personal information to third parties. SIP account credentials are stored on an external server in order to facilitate incoming VoIP calls. If you do not want that You can deny push notifications, in that case you cannot be reached for incoming VoIP calls on the Axeos phone, you can still dial others.
How to contact
The supplier of your PBX is your first point of contact
If your supplier does not provide information you can contact us via https://axeos.com/contact/
Gebruik van informatie
Het functioneren van dit product is afhankelijk van een data-verbinding op uw smart-phone, derhalve is de werking ervan niet gegarandeerd voor toepassing in noodsituaties. Zorg voor alternatieven voor communicatie bij noodsituaties. We verkopen noch verhuren op enigerlei wijze persoonlijke informatie aan derden. SIP account gegevens worden opgeslagen op een externe server om inkomende VoIP oproepen te faciliteren. Indien u dat niet wenst kunt u push notificaties weigeren, u bent dan ook niet meer te bellen via VoIP, u kunt wel uitbellen met de VoIP applicatie.
Hoe kunt u contact met ons op
Axeos aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het al of niet gebeld kunnen worden of kunnen bellen door middel van een data connectie.
Uw eerste aanspreekpunt is uw leverancier van de telefooncentrale. Indien uw directe leverancier geen informatie geeft kan contact worden opgenomen via https://axeos.com/contact/